Przeglądy budowlane Serock Przegląd, legionowski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy silidnie i fachowo.05-140 Rzezczypospolitej 21 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Serock. Przeglądy roczne Serock, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Serock, ekspertyzy Sylwester Edwin Górka umg@serock.pl umg@serock.pl Urząd Miasta i Gminy w Serocku 22 7828803

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Serock
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Serock
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Serock
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Serock
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Serock

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Serock
kontrole techniczne budynków Serock

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Serock Portal Serock Miasto Serock Przeglądy techniczne Serock Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku